English English

Onze Diensten

Als gevolg van zijn succesvolle praktijk in Nederland, biedt ELFI Letselschade nu de volgende diensten in Turkije,

Het vaststellen van rechten en plichten van slachtoffers in een ongeval dat in Turkije is plaatsgevonden,

Rapporteren en vaststellen van de feiten op het plek van ongeval,

Indien noodzakelijk het formulieren van Juridische argumenten en rechtszaak spannen door de advocaten van ELFI,

In gevallen van overlijden, zorgen voor het nodige vervoer van de overleden,

Indien gevraagd nodige gesprekken voeren met derde partijen en desnoods tussenkomen met onderhandelingen,

Streven naar verzoening om dure rechtszaken te voorkomen,

Vermijden van schade aan uw product en merken, dat kan eventueel voortvloeien uit een ongeval.

Correspondentieadres:
Tussen Meer 1-B
1068 EX Amsterdam

Tel: +31 (0) 20-410 94 94
   
E-mail: info@claimsinturkey.com